Mucosa compositum®

Mucosa compositum® - packshot banner

Voor gezonde werking van slijmvliezen

Te adviseren bij

  • Ontsteking van slijmvliezen en catarre o.a. van de bovenste en onderste luchtwegen

Waarom Mucosa compositum®?

  • Ter versterking van het organisme bij ontsteking van slijmvliezen en catarre

Galenische vorm

Oplossing voor injectie [CNK-code: 1792-324 (10 amp)]

Posologie

Standaard:

  • 3-1 maal per week 1 ampul intramusculair, subcutaan, intracutaan, eventueel intraveneus.

Acute klachten:

  • Per dag 1 ampul intramusculair, subcutaan, intracutaan, eventueel intraveneus.


Indien toediening per injectie niet gewenst is, kunnen deze ampullen ook als drinkampullen worden gebruikt:

  • De inhoud van een ampul toevoegen aan een glas water.
  • Belangrijk: niet meteen doorslikken, maar minstens een halve minuut in de mond houden, de werking berust namelijk grotendeels op opname via de slijmvliezen.

Bestanddelen

De werkzame bestanddelen voor 1 ampul Mucosa compositum® van 2,2 ml zijn:

Mucosa nasalis suis D8, Mucosa oris suis D8, Mucosa pulmonis suis D8, Mucosa oculi suis D 8, Mucosa vesicae felleae suis D8, Mucosa vesicae urinariae suis D8, Mucosa pylori suis D8,Mucosa duodeni suis D8,Mucosa oesophagi suis D8, Mucosa jejuni suis D8, Mucosa ilei suis D8, Mucosa coli suis D8,Mucosa rectalis suis D8,Mucosa ductus choledochi suis D8, Ventriculus suis D8, Pancreas suis D10, Argentum nitricum D6, Belladonna D10, Oxalis acetosella D6, Anacardium orientale D6, Phosphorus D8, Lachesis mutus D10, Ipecacuanha D8, Nux vomica D13, Veratrum album D4, Pulsatilla pratensis D6, Kreosotum D10, Sulphur D8, Natrium diethyloxalaceticum D8, Colibacillinum D28, Cundurango D6, Kalium bichromicum D8, Hydrastis canadensis D4, Mandragora e radice siccata D10, Momordica balsamica D6, Ceanothus americanus D4 àà 22 mg.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Natrii chloridum, Aqua ad iniectabilia.

Werking

  • Mucosa compositum® is een ondersteunende behandeling bij slijmvliesaandoeningen (aan de luchtwegen, het spijsverteringsstelsel en de urinewegen).
  • Mucosa compositum® verbetert de kwaliteit van de slijmvliezen.

Uw patiënt

Klachten van uw patiënt:

  • Ik heb een ondersteunende behandeling nodig voor een ontsteking van de slijmvliezen (gastritis, colitis, bronchitis, cystitis, …).

Notificatienummer:

982 CH 369 F12

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Heel Belgium nv